Regionsrådet i Dalane

Kart over dalane

Et fellesråd for de fire Dalanekommunene

Regionråd Dalane ble opprettet 1. januar 2014, og ordførarar, varaordførarar samt rådmenn i medlemskommunene er medlemmer. Ledervervet og sekretariatfunksjonen skal gå på rundgang mellom kommunane på to og to år.

Den kommunen som har sekretariatet har også lederen som er ordfører og nestleiar som er kommunens varaordfører.

Sekretæriatet for fellesrådet kan kontaktes på post@dalane.no.

Medlemmer

Møtekalender

Lovverk

Regionsrådet I Dalane ligger under Kommuneloven kapittel 18. Interkommunalt politisk råd.

  • Eigersund kommune er arkivansvarlig for regionsrådet i Dalane.
  • Etter ny kommunelov, må rådet endre navn til Regionsrådet i Dalane, Interkommunalt politisk råd. Det er et krav om at alle interkommunale råd skal ha Interkommunalt Politisk Råd (IPR) med i navnet. Det vil bli fremmet en sak til de ulike kommunestyrene om dette våren 2020.