Regionråd Dalane

Kart over dalane

Et politisk råd for de fire Dalanekommunene

Regionråd Dalane ble opprettet 1. januar 2014. Ordførere og varaordførere i medlemskommunene er medlemmer. Kommunedirektørene har møte- og uttalerett. Ledervervet og sekretariatfunksjonen går på rundgang mellom kommunene på to-årsperioder.

Den kommunen som har sekretariatet har også lederen (ordfører) og nestlederen (varaordfører).

Navnet ble endret til Regionråd Dalane - interkommunalt politisk råd våren 2022.

Sekretæriatet kan kontaktes på post@dalane.no.

Medlemmer

Møtekalender

Lovverk

Regionrådet I Dalane ligger under Kommuneloven kapittel 18. Interkommunalt politisk råd.