Regionsrådet i Dalane

Kart over dalane

Et fellesråd for de fire Dalanekommunene

Regionråd Dalane ble opprettet 1. januar 2014, og ordførarar, varaordførarar samt rådmenn i medlemskommunene er medlemmer. Ledervervet og sekretariatfunksjonen skal gå på rundgang mellom kommunane på to og to år.

Den kommunen som har sekretariatet har også lederen som er ordfører og nestleiar som er kommunens varaordfører.

Medlemmer

Møtekalender

Lovverk

Regionsrådet I Dalane ligger under Kommuneloven kapittel 18. Interkommunalt politisk råd.

  • Eigersund kommune er arkivansvarlig for regionsrådet i Dalane.
  • Fult navn for rådet er Regionsrådet i Dalane, Interkommunalt politisk råd.