Regionråd Dalane

Kart over dalane

Et fellesråd for de fire Dalanekommunene

Regionråd Dalane ble opprettet 1. januar 2014, og ordførere, varaordførere samt rådmenn i medlemskommunene er medlemmer. Ledervervet og sekretariatfunksjonen skal gå på rundgang mellom kommunene på to og to år.

Den kommunen som har sekretariatet har også lederen, som er ordfører og nestlederen, som er varaordfører.

Navnet ble endret til Dalane interkommunale politiske råd våren 2021.

Sekretæriatet for fellesrådet kan kontaktes på post@dalane.no.

Medlemmer

Møtekalender

Lovverk

Regionrådet I Dalane ligger under Kommuneloven kapittel 18. Interkommunalt politisk råd.